دور کاری

سلام

۱- وجود یک تصمیم گیر که همه تیم موظف به تحویل کار به ایشان هستند. لازم نیست مدیر باشد یا جایگاه بالاتری داشته باشد بلکه میتواند این حق به انتخاب تیم اصلی، به یک فرد خاص داده شده باشد. از مهمترین ویژگی های این فرد روحیه مطالبه گری، نظم، قاطعیت است.

۲- یک نرم افزار مدیریت پروژه مبتنی بر آی پی. از یک اکسل در دراپ باکس گرفته تا تسکولو وطنی یا …. البته پروژه های نرم افزاری مدیریت پروژه ی خاص خود (به خصوص مبتنی بر ورژنینگ) را دارند که میتواند به عنوان یک ساید از نرم افزار اصلی مورد استفاده قرار بگیرد.

۳- تیم متعهد و پاسخگو (هر دو کلمه را مجدد بخوانید و در مفهوم و مصداق بسیار تعمق کنید)

۴- ایجاد ظرفیت و فرهنگ! میتوان در کنار مذاکره مرتب با کارفرما یا سرمایه گذار، با گزارشات منظم (و در مواردی حجیم!) همراه با ورژن های هرچند ناکامل از خروجی، سطح رضایت را تا حد معقولی بالا نگه داشت. عدم توجه به این مساله امکان کله پا شدن کل پروژه و بد تر از آن بستن باب هرگونه دورکاری در آینده در ذهن کارفرما/سرمایه گذار برای شما یا افراد دیگر را در پی خواهد داشت.

۵- صبر. تحمل کنید تا یاد بگیرید و تاثیر بگذارید. ترافیک، گرانی انرژی، ظرفیت های بالای دورکاری در استفاده از افرادی که امکان حضور ندارند و بسیاری از مسائل دیگر روز به روز ظرفیت پذیرش دورکاری را بالا میبرد. کسانی بیشترین بهره را میبرند که برای آن آماده شده باشند و دورکار های بهتر و خوش قول تری باشند.

موفق باشید